Hệ thống điện, điện nhẹ, Điều hoà không khí, PCCC, Cấp thoát nước, Thiết bị vệ sinh…